Electronic Engineering Department, The Chinese University of Hong Kong - ZHANG Xin-Yu, POON Chung Yan, YAN Yong Sheng, WONG Yee Man, XIANG Xiao Yan (Prof. Y. T. ZHANG)

Homepage

BME Group has won the Championship of Vice-Chancellor's Cup of Student Innovation 2005.

back-to-top