header NEU 小沈阳 棋盘山 沈阳故宫 Shenyang 沈阳奥体中心

Conference Committees

International Advisory Committee

CAI Hegao, CHAI Tianyou, CHING Pak Chung, DARIO Paolo, DE SILVA Clarence, FUKUDA Toshio, LU Wu-Sheng, LUH Peter B., MILLS James K., PATEL Rajni, SUN Youxian, TARN Tzyh-Jong, TOMIZUKA Masayoshi, XIONG Youlun, XU Yangsheng

General Chair and Co-Chairs

General Chair: CHAI Tianyou
General Co-Chair: CHU Jian, DARIO Paolo, HUANG Tian, NELSON Brandley, WANG Yuechao

Program Chair and Co-Chairs

Program Chair: TARN Tzyh-Jong
Program Co-Chairs: DING Han, HUANG Qiang, WANG Tianmiao, YU Haibin, ZHAO Jie,

Regional Co-Chairs: ASAMA Hajime, GU Jason, TANG Lixin, WANG Hong, ZHANG Jianwei, ZHU Xiangyang

Organizing Committee Chair and Co-Chairs

Organizing Committee Chair: MENG Max Q.-H.
Organizing Committee Co-Chairs: CHEN Tongwen, DUAN Guangren, GAO Feng, GUO Shuxiang, LIU Jianchang, ZHANG Huaguang

Symposium on Biomedical Engineering Chair and Co-Chairs

Symposium on BME Chair: KANG Yan
Symposium on BME Co-Chairs: HAACKE E. Mark, LI Kuncheng, ZHENG Hairong

Organized Session Co-Chairs

CHEN Yangquan, CHIAVERINI Stefano, GE Sam S., GUAN Yisheng, HAN Jianda, LIU Yunhui, MA Shugen, QIN Joe Sizhao, SU Chunyi, SUN Dong, TIAN Guohui, XU Lisheng, YAN Houmin, YANG Guanghong, YANG Huayong

Awards Committee Co-Chairs

LI Yibin, YUE Heng, ZHANG Hong

Publicity Committee Co-Chairs

CHEN Ben, CHEN Weidong, FENG Gary, FU Minyue, HUANG Jie, LIU Derong, LIN Wei, PU Jiexin, REN Hongliang, TANG Jiafu, XI Ning, XIE Lihua

Publications Co-Chairs

HU Chao, SONG Shuang

Finance Chair

ZHANG Chengjin

Local Arrangement Co-Chairs

FAN Songtao, LU Shaowen, ZHENG Xiuping

Secretariat

CHEN Jimmy, LIU Wei, YAN Tingfang

Contact e-mail: 2012@ieee-icia.org

Contact phone number: +86 (755) 8639-2155, +86 (531) 8839-9867, +86 15069115620