Current Graduate Students

 1. LIU Tingting, PhD candidate, HKPFS
 2. JIA Xiao, PhD candidate, HKPFS
 3. MAI Xiaochun, PhD candidate
 4. MIN Zhe, PhD candidate
 5. WANG Chaoqun, PhD candidate,HKPFS
 6. CHENG Jiyu, PhD candidate
 7. LI Xintong, PhD candidate
 8. WANG Jiankun, PhD candidate, HKPFS
 9. ZHU Delong, PhD candidate
 10. CHENG Hu, PhD student
 11. LI Tingguang, PhD student, HKPFS
 12. PAN Jin, PhD student, HKPFS
 13. HO Danny, MPhil student
 14. XING Xiaohan, PhD student
 15. XU Yangxin, PhD student
 16. ZHOU Tong, PhD student
 17. SHEN Yutian, PhD student, HKPFS
 18. ZHANG Ang, PhD student

Current PDFs & RAs

 1. YAN Tingfang, Post-Doctoral Fellow
 2. ZHOU Yue, Post-Doctoral Fellow
 3. LI Chenming, Research Assistant

Past PDFs & RAs (Incomplete)

 1. CHI Wenzheng, PhD, Asso. Prof @ SZU
 2. ZHANG Ang, PhD student @ CUHK
 3. WANG Jiaole, PDF @ Harvard, USA
 4. SUN Yuxiang, PDF @ HKUST, HK
 5. YUAN Yixuan, AP @ CityU of HK, HK
 6. ZHENG Minghua, AP @ BJTU, China
 7. WANG Lujia, Asso. Prof. @ CAS SIAT
 8. QI Lin, Asso. Prof. / Vice Dean @ NEU
 9. FENG Cong, Past Research Associate
 10. ZHAO Qian, Lead Scientist @ TAI, USA
 11. REN Hongliang, AP @ NUS, Singapore
 12. YAN Huaicheng, Professor @ ECUST
 13. XU Lisheng, Professor @ NEU, China
 14. LI Baopu, Engineer @ Omnivision, USA
 15. WANG Xiaona, Engineer @ Eagle IP, HK
 16. HU Chao, Professor @ ZJUNIT, China
 17. MACNAB Chris, Asso. Prof. @ Calgary

Recent Alumni & Current Job

 1. ZHOU Yue, PhD, PDF @ CUHK
 2. CHI Wenzheng, PhD, Asso. Prof @ SZU
 3. LO Frank, MPhil, PhD@Imperial College
 4. SUN Yuxiang, PhD, PDF @ HKUST
 5. YUAN Yixuan, PhD, AP @ CityU, HK
 6. WANG Jiaole, PhD, PDF @ Harvard
 7. LI Kun, PhD, Scientist @ Amazon, USA
 8. ZHENG Minghua, PhD, AP @ BJTU
 9. WANG Lujia, PhD, Asso. Prof. @ SIAT
 10. QI Lin, PhD, Asso. Prof. @ NEU
 11. ZHAO Qian, PhD, Lead Scientist @ TAI
 12. REN Hongliang, PhD, AP @ NUS
 13. LI Baopu, PhD, Ir @ Omnivision
 14. LIU Rong, PhD, AP @ DUT
 15. WANG Xiaona, PhD, Ir @ Eagle IP
 16. HU Chao, PhD, Professor @ ZJUNIT
 17. Peter X Liu, PhD, Professor @ Carleton
 18. FIALA Mark, PhD, Director @ PAR
 19. GU Jason, PhD, Professor @ Dalhousie
 20. YANG Simon, PhD, Professor@Guelph
 21. ZURCHER Jim, PhD, Consultant@MR

This website is maintained by Max Meng. Copyright © 2018 Max Meng. All rights reserved.

Department of Electronic Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT, Hong Kong SAR, China

T: +852 3943-8282, F: +852 2603-5558, E: max.meng@cuhk.edu.hk