International Advisory Committee

CAI Hegao, Harbin Institute of Technology

CHAI Tianyou, Northeastern University

CHING Pak Chung, The Chinese University of Hong Kong

DING Han, Huazhong Univ. of Science & Technology

FUKUDA Toshio, Beijing Institute of Technology

KHATIB Oussama, Stanford University, USA

LI Guanglin, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

LIU Hong, Harbin Institute of Technology

LU Wusheng, University of Victoria, Canada

LV Jiancheng, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

SUN Youxian, Zhejiang University

TARN Tzyh-Jong, Washington University, USA

TOMIZUKA Masayoshi, Univ. of California, Berkeley, USA

WANG Shuguo, Xi'an Jiaotong University

WANG Tianmiao, Beihang University

WANG Yuechao, Chinese Academy of Sciences

XIONG Youlun, Huazhong Univ. of Science & Technology

XU Yangsheng, The Chinese Univ. of HK (Shenzhen)

YAN Houmin, City University of Hong Kong

YAO Yingxue, HIT Shenzhen Graduate School

YANG Huayong, Zhejiang University

ZHAO Jie, Harbin Institute of Technology

Program Chairs

SONG Shuang, HIT Shenzhen Graduate School

YU Yuanlong, Fuzhou University

Program Co-Chairs

CHIAVERINI Stefano, Univ. degli Studi di Cassino, Italy

LI Weimin, CAS Jining Inst. of Adv. Technology

LUO Chaomin, University of Detroit Mercy, USA

QI Lin, Northeastern University

XU Kai, Shanghai Jiaotong University

XU Lisheng, Northeastern University

YAN Huaicheng, East China Univ. of Sci. & Tech.

YUAN Yixuan, City University of Hong Kong

ZHU Xiaorui, HIT Shenzhen Graduate School

Award Chairs

HU Chao, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.

LIU Yunhui, The Chinese Univ. of Hong Kong

ZHANG Hong, University of Alberta, Canada

Publication Chairs

LIU Li, Shenzhen University

ZHOU Yue, The Chinese Univ. of Hong Kong

Secretariat: ieee.icia@gmail.com / +86 137 1350 0061

General Chair

GU J. Jason, Dalhousie University, Canada

General Co-Chairs

CHEN Jie, Beijing Institute of Technology

CHENG Jun, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

FU Yili, Harbin Institute of Technology

HAN Jianda, CAS Shenyang Institute of Automation

HU Ying, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

HUANG Qiang, Beijing Institute of Technology

PATEL Rajni, Western University, Canada

SUN Dong, City University of Hong Kong

SUN Yu, University of Toronto, Canada

Organizing Chairs

LI Bing, HIT Shenzhen Graduate School

MENG Q.-H. Max, The Chinese University of Hong Kong

Organizing Co-Chairs

CHANG Feng, Shanghai GaiTech Scientific Instruments

LIU X. Peter, Carleton University, Canada

REN Hongliang, National Univ. of Singapore, Singapore

WANG Can, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

XU Guoqing, Shanghai University

ZHU Xiangyang, Shanghai Jiaotong University

Publicity Committee

DE SILVA Clarence, Univ. of British Columbia, Canada

GUO Shuxiang, Kagawa University, Japan

HE Kai, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

LI Kun, California Institute of Technology, USA

LI Yibin, Shandong University

LIU Lianqing, CAS Shenyang Institute of Automation

LIU Ming, Hong Kong University of Science & Technology

MA Shugen, Ritsumeikan University, Japan

OU Yongsheng, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

TIAN Guohui, Shandong University

WANG Haibin, CAS Jining Inst. of Adv. Technology

WANG Jiaole, Harvard University, USA

XU Tiantian, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

ZHENG Minhua, Beijing Jiaotong University

Finance Chairs

YAN Tingfang, The Chinese University of Hong Kong

ZHANG Ang, The Chinese University of Hong Kong

ZHANG Chengjin, Shandong University

Local Chairs

CHI Wenzheng, The Chinese University of Hong Kong

LI Xintong, The Chinese University of Hong Kong