International Advisory Committee

CAI Hegao, Harbin Institute of Technology

CHAI Tianyou, Northeastern University

CHING Pak Chung, The Chinese Univ. of Hong Kong

DING Han, Huazhong Univ. of Science & Technology

FAN Jianping, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

FUKUDA Toshio, Beijing Institute of Technology

LIU Hong, Harbin Institute of Technology

LU Wusheng, University of Victoria

LV Jiancheng, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

SUN Youxian, Zhejiang University

TARN Tzyh-Jong, Washington University

TOMIZUKA Masayoshi, University of California, Berkeley

WANG Shuguo, Xi'an Jiaotong University

WANG Tianmiao, Beihang University

WANG Yuechao, Chinese Academy of Sciences

XIONG Youlun, Huazhong Univ. of Science & Technology

XU Yangsheng, The Chinese Univ. of HK (Shenzhen)

YAN Houmin, City University of Hong Kong

YAO Yingxue, HIT Shenzhen Graduate School

YANG Huayong, Zhejiang University

ZHAO Jie, Harbin Institute of Technology

Program Chair

WU Xinyu, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

Program Co-Chairs

HE Kai, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

LI Bing, HIT Shenzhen Graduate School

QIAO Yu, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

XU Kai, Shanghai Jiaotong University

XU Lisheng, Northeastern University

Award Co-Chairs

HU Chao, Zhejiang University Ningbo Inst. of Tech.

LIU Yunhui, The Chinese Univ. of Hong Kong

ZHANG Hong, University of Alberta

Publication Co-Chairs

LIU Li, Shenzhen University

SONG Shuang, HIT Shenzhen Graduate School

ZHOU Yue, The Chinese Univ. of Hong Kong

General Chair

MENG Q.-H. Max, The Chinese Univ. of Hong Kong

General Co-Chairs

CHEN Jie, Beijing Institute of Technology

FU Yili, Harbin Institute of Technology

HAN Jianda, CAS Shenyang Institute of Automation

HUANG Qiang, Beijing Institute of Technology

LI Yangmin, University of Macau

SUN Yu, University of Toronto

Organizing Chair

CHEN Philip, University of Macau

Organizing Co-Chairs

CHANG Feng, Shanghai GaiTech Scientific Instruments

MA Shugen, Ritsumeikan University

XU Guoqin, Tongji University

YU Haibing, CAS Shenyang Institute of Automation

ZHU Xiangyang, Shanghai Jiaotong University

Publicity Committee

CHIAVERINI Stefano, Univ. degli Studi di Cassino

DE SILVA Clarence, University of British Columbia

GU Jason, Dalhousie University

GUO Shuxiang, Kagawa University

LI Yibin, Shandong University

LIU Lianqing, CAS Shenyang Institute of Automation

OU Yongsheng, CAS Shenzhen Inst. of Adv. Technology

PATEL Rajni, Western University

QI Lin, Northeastern University

TIAN Guohui, Shandong University

YAN Huaicheng, East China Univ. of Sci. & Tech.

YANG X. Simon, University of Guelph

ZHENG Minhua, Beijing Jiaotong University

Finance Co-Chairs

ZHANG Chengjin, Shandong University

ZHANG Ang, The Chinese Univ. of Hong Kong

Local Co-Chairs

SUN Yuxiang, The Chinese Univ. of Hong Kong

WANG Jiaole, The Chinese Univ. of Hong Kong

YAN Tingfang, The Chinese Univ. of Hong Kong